Türk vatandaşlığı hangi durumlarda geri çekilebilir

  • 6 ay önce
  • 0

Başta şunu söylemek isterim ki yetkililer bazı durumlarda Türk vatandaşlığını fiilen geri çekebilirler. Yasal olarak, bu konuda iki açık yasa kümesi vardır: hem yerli Türk vatandaşları hem de vatandaşlığa alınmış Türk vatandaşları için geçerli olan Türk vatandaşlığının kaybedilmesine ilişkin genel yasalar. Sadece vatandaşlığa kabul edilmiş Türk vatandaşları için geçerli olan ulusallaştırmaya ilişkin özel yasalar vardır. Bu makalede bu yasaları aynı sırayla tartışacağız.

 

Türk vatandaşlığının kaybedilmesine ilişkin genel kurallar

 

Türk vatandaşlığının kaybedilmesine yol açabilecek sadece 4 neden vardır ve Türk makamları bu nedenlerden birinin varlığını tespit ettiklerinde bulgularını Türkiye cumhurbaşkanlığı makamına iletirler ve bu konuda nihai kararı verme yetkisi Türkiye Cumhurbaşkanının elindedir ve bu nedenle Türk vatandaşlığının kaybedilmesine yol açabilecek sadece 4 neden vardır ve Türk makamları bu nedenlerden birinin varlığını tespit ettiklerinde bulgularını Türkiye cumhurbaşkanlığı makamına iletirler ve bu konuda nihai kararı verme yetkisi Türkiye Cumhurbaşkanının elindedir ve vatandaşlıktan yoksun bırakılma, cumhurbaşkanının kararı Türkiye resmi Gazetesi’nde yayınlanır yayınlanmaz yasal olarak yürürlüğe girer ve bunun dört nedeni şöyledir:

 

Bir kişi Türk vatandaşlığına sahipse ve gönüllü olarak yabancı bir ülke yararına çalışıyorsa ve o ülkeye yaptığı hizmetler Türkiye’nin çıkarlarına uygun değilse, Türk makamları ilgili kişiyi 3 ay içinde bu işten ayrılmaya teşvik eder ve ilgili kişi yetkililerin emrine uymazsa, Türk vatandaşlığını kaybeder.

Bir Türk vatandaşı, Türkiye cumhurbaşkanının münhasır izni olmadan Türkiye ile resmen savaş halinde olan yabancı bir ülkenin yararına gönüllü olarak hareket ederse, bu, o kişinin Türk vatandaşlığını kaybetmesine neden olur.

Bir Türk, Türk makamlarının izni olmadan yabancı bir ülkenin askerlik hizmetlerine gönüllü olarak katılırsa, o kişi Türk vatandaşlığını kaybeder.

Bir Türk vatandaşının maddelerde öngörülen suçları işlemesi halinde 302, 309, 310, 311, 312, 313, 314 ve Türk ceza kanunu’nun 317’si (bu suçların tümü, Türk devletinin güvenliğine ve Türkiye’nin anayasal düzenine karşı işlenen suçlara dahil edilmiştir) ve eğer bu kişi zorsa işlenen suçlarla ilgili hukuki soruşturma ve kovuşturmadan kaçmak için Türkiye’den kaçtığı için Adalet Bakanlığı, o kişiyi 3 ay içinde Türkiye’ye dönmeye çağırır ve adalet Bakanlığı’nın talebine uymazsa Türk vatandaşlığını kaybedebilir.

Bir Türk vatandaşı yukarıdaki sebeplerden herhangi biri nedeniyle Türk vatandaşlığını kaybettiğinde bu durum eşinin ve çocuklarının vatandaşlığını etkilemez.

 

Türk vatandaşlığının iptali ile ilgili kurallar

 

Türk vatandaşlığının vatandaşlığa kabul edilmiş Türk vatandaşlarından çekilmesinin bir nedeni vardır: Türk makamları vatandaşlığın yanlış bir beyanla veya vatandaşlık elde etmeyi etkileyebilecek temel gerçekleri gizleyerek elde edildiğini öğrenirse. Bundan şüphelenildiğinde içişleri Bakanlığı konuyu araştıracak ve bu şüphenin geçerliliğini kanıtlayan bulduğu kanıtlara dayanarak vatandaşlığı iptal edecektir.

 

Türk vatandaşlığının kaybedilmesine ilişkin genel kanunlar ile vatandaşlığın iptaline ilişkin özel kanunlar arasındaki temel fark, ikinci senaryoda eşin veya kocanın ve çocukların vatandaşlığının da iptal edilmesidir.

 

Türk vatandaşlığını iptal etmenin tek bir nedeni var gibi görünse de, bu sebep gevşek bir dille ifade ediliyor ve bu nedenle o dile girebilecek birçok durum var. Örneğin, yabancı bir yatırımcı Türk vatandaşlığına başvurmak amacıyla bir yatırım yapmış ancak yatırımının değerinin gereken minimumu aştığını kanıtlamak için yoğun bir şekilde manipüle edilmiş bir değerleme raporu sunmuşsa, bu tespit edildiğinde yanlış bir beyan olarak kabul edilebilir. Ayrıca, bir yabancı, bazı üst düzey subaylara rüşvet vererek istisnai bir vatandaşlık elde ederse, bu, keşfedildikten sonra temel gerçeklerin gizlenmesi olarak kabul edilecektir.

 

Bu, bu tür şüpheli yöntemlerle Türk vatandaşlığı elde edenlerin statüleri konusunda endişelenmeleri gerektiği anlamına gelir, çünkü herhangi bir yeni hükümet tüm vatandaşlık başvurularını geriye dönük olarak araştırmak isteyebilir. Yasal prosedürlere uyarak vatandaşlık elde edenlerin geri kalanına gelince, statüleri konusunda endişelenmelerine gerek yoktur, çünkü vatandaşlıklarını sürdürmek Anayasa tarafından kendilerine garanti edilen bir haktır ve Türk hükümeti herhangi bir önlem almaya çalışsa bile Türk makamlarına karşı gerekli yasal önlemleri alabilirler bu onların anayasal haklarını etkiler. Şahsen, hiçbir Türk hükümetinin önümüzdeki seçimlerden sonra hiçbir senaryoda bu tür anayasaya aykırı adımlar atmaya cesaret edemeyeceğine inanıyorum.

Tartışmaya Katıl

Compare listings

Karşılaştırmak
Açık sohbet
1
Scan the code
Hoş geldin
Sana yardım edebilir miyim?